Výhody hliníkových kotercov a boxov

  1. Celohliníková konštrukcia koterca vrátane strechy to znamená žiadne dodatočné sa staranie o koterec počas celej doby čo Vám koterec bude slúžiť ( žiadne nátery konštrukcie, strechy, bočných stien………ani po X rokoch)
  2. Pevná a odolná konštrukcia z uzavretých hliníkových joklov 25x25x2 mm a hliníkových trubiek 16×2 mm spevnená v každom rohu ešte dodatočnými výstuhami – žiadne L a U profily ktoré dáva väčšina výrobcov
  3. Strecha z hliníkových sendvičových dosiek DiBond 3-4mm žiadne trapézové plechy z tenkých materiálov čo časom korodujú a pes sa pod nimi v letných mesiacoch zbytočne prehrieva
  4. Výstuha strechy každého pol metra čo zaručuje dostatočnú pevnosť a nosnosť strechy
  5. Bočné plné steny z hliníkových sendvičových dosiek DiBond 3-4mm – rôzne farby (žiadne ocelové plechy z tenkých materiálov čo časom korodujú a nevydržia tak dlho ako hliník)
  6. Hlavná výhoda hliníkových sendvičových dosiek oproti ocelovému plechu je tá že pes sa v koterci necíti ako v hrnci a nie je nadmerne prehrievaný ako pod ocelovými plechmi
  7. Hĺbková tlaková impregnácia podlahy z červeného smreku, položená na hliníkových profiloch, t.z. dotyková zóna medzi podlahou a zemou nie je z dreva a tak nedochádza k priamemu vlhnutiu podlahy od zeme
  8. Jednoduchá montáž, variabilita, a možné zväčšenie a rozšírenie koterca podľa požiadavky do budúcna
  9. Cenovo dostupné koterce v prevedení ktoré vydržia desaťročia oproti železným kotercom

 

A sme SLOVENSKÝ VÝROBCOVIA, žiadne poľské nekvalitné výrobky, čo zaplavujú náš trh